Sme slovenský internetový portál so zameraním na satelitnú a káblovú televíziu. Na portáli SatelitnaTelevizia.eu nepredávame žiadne produkty alebo služby. Ponúkame čitateľom len nezávislé recenzie a hodnotenia na základe neustáleho trhového prieskumu.

Našim cieľom je poskytnúť kompletné informácie o ponuke jednotlivých operátorov a umožniť tak čitateľom urobiť správne rozhodnutie na základe vlastných preferencií.

Ďakujeme za Vašu priazeň.

Tím SatelitnaTelevizia.eu